Vraag 9/9

Schrijf je antwoord op en ga verder

A:  Doener 

B: Beslisser

  C: Denker

D: Dromer

 

Naar de uitslag >