Vraag 2/9

Schrijf je antwoord op en ga verder

A:  Denker 

B: Dromer

  C: Doener

D: Beslisser

 

Volgende vraag >