Smart leren is een combinatie van verschillende maar aanvullende stromingen die leerlingen een denk- en werkmethode geeft die ze kunnen inzetten tijdens schooltijd maar ook kunnen gebruiken om problemen te lijf te gaan als ze al lang zijn afgestudeerd. Zo leren ze betrokken en kritisch om zich heen te kijken, te experimenteren met ideeën, ervaring een plaats te geven en belangrijker nog: lol krijgen in leren en doen.

Smart leren bewijst vooral zijn waarde bij het werken met projecten, waarin leerlingen het geleerde direct toepassen. Beter nog: leerlingen moeten iets leren om een probleem op te lossen. Daarbij is het gericht op praktische toepassingen en dingen maken.

Hiervoor is de Do It Yourself cirkel & hack yourself methode ontwikkelt. De cirkel en methode helpt studenten vooral om stap voor stap ‘gekke problemen’ op te lossen.

Bijvoorbeeld: ‘Vanuit de opdracht “bedenk een probleem om hongersnood op te lossen” kan als uitkomst komen dat een groepje leerlingen een soort broodtrommel ontwerpen, waarbij ze gaandeweg leren over hoe voedsel verdeeld is, hoeveel je als volwassene of als kind moet eten en welk voedsel het snelste groeit met het minste gebruik van water. Het daagt leerlingen uit om iets moois te maken of te onderzoeken voor iets belangrijks.’

Zo maken we onderzoekend, ondernemend en duurzaam onderwijs waarmee studenten zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame, betrokken SMART-wereldburgers die in staat zijn bij te dragen aan innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid.